FFP3 – PÓŁMASKA FILTRUJĄCA – X 310

Zapytaj o ofertę

Kategoria:

PRZEZNACZENIE:
Półmaska filtrująca X 310 FFP3 NR przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły). dla których NDS jest ≤0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS. Ochrona przed nietoksycznymi, średnio lub wysokotoksycznymi cząstkami w stanie płynnym lub stałym (np. mgły olejowe) w stężeniach do 30×OEL (APF=30. NPF=50).
UWAGI: OEL = limit narażenia zawodowego (Occupational Exposure Limit). APF = gwarantowany współczynnik ochronny (Assigned Protection Factor). NPF = Nominalny współczynnik ochronny (Nominal Protection Factor).

Przykładowe zastosowanie: W środowisku gdzie jest duże stężenie pyłów respirabilnych, zastosowanie w przemyśle: metalurgicznym, odlewnictwie, hutnictwie , przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi: beryl, ołów, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne. Do prac przy azbeście.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie w profilaktycznej ochronie przed wirusami, bakteriami i innymi drobnoustrojami, pracowników sektora medycznego oraz farmaceutycznego, (szpitale, apteki, laboratoria, przychodnie) oraz w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii i ochronie ludności (transport publiczny, lotnictwo).

CHARAKTERYSTYKA:
Półmaska filtrująca X 310 FFP3 NR składa się z:
• wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen;
• zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
• taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;
• mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego;
• wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania.

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

WYMAGANIA:
Półmaski firmy OXYLINE są zgodne z:
• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1: 2010 (EN 149:2001+A1: 2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
• zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

 

    Opinie

    Na razie nie ma opinii o produkcie.

    Napisz pierwszą opinię o „FFP3 – PÓŁMASKA FILTRUJĄCA – X 310”

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *