Strona główna » Zabezpieczenie

Zabezpieczenie

                                                                       

Usługę zabezpieczenia medycznego świadczą ratownicy medyczni oraz pielęgniarki, posiadający wyższe wykształcenie medyczne oraz umiejętności i doświadczenie niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zapewniamy wysokiej jakości sprzęt niezbędny do wykonania w/w usługi, zapewniając tym samym zabezpieczenie medyczne na wysokim poziomie.

Ponadto zużycie sprzętu jest wliczone w usługę, nie generuje dodatkowych kosztów.

Legalnie świadczymy usługę zabezpieczenia medycznego – sporządzamy umowę wiążącą zamawiającego i wykonawcę.

Nasz profesjonalizm i doświadczenie są gwarancją rzetelnie wykonanego zabezpieczenia medycznego.


Warto się zainteresować

Popracujmy razem nad Twoim następnym projektem medycznym