Wysyłka i zapłata

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 2. Iva PiT nie wysyła poza granicę Polski tych towarów ze swej oferty, których nie można kupić w Polsce drogą wysyłkową.
 3. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy sklepem EVERMED.PL a Kupującym.  W przypadku wysyłki za granicę termin wysyłki wynosi od 24 do 6 dni roboczych.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw przypisanym do oferty prezentowanej w sklepie.
 5. Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów (za pobraniem), przelewem elektronicznym, kartą kredytową, gotówką. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. EVERMED.PL zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od kraju i sposobu dostawy.
 6. Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
 7. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
 8. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 6 miesięcy do 30 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 9. W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów. Jeśli zamawiasz z zagranicy lub podróżujesz z zakupionym u nas towarem, na Tobie spoczywa obowiązek znajomości lokalnego prawa i jego przestrzegania.
 10. Evermed.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy po uprzedniej konsultacji z klientem. Konieczność zamiany formy dostawy może nastąpić np. w przypadku zamówienia z dostawą do tzw. Paczkomatu towaru. Zmiana formy dostawy może nastąpić również w przypadku zamówienia na sprzęt medyczny wymagający fachowego montażu lub szkolenia z użytkowania przed przekazaniem towaru.
  Wysyłka GRATIS - jako opcja lub promocja sklepu dostępna tylko jest na terenie Polski!

Odbiór osobisty zakupionych przedmiotów jest możliwy w naszym sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Turku na ul. Legionów Polskich 8 (w godzinach 10-15.00, pn.-pt.), po uprzednim kontakcie z pracownikiem dostępnym pod numerem telefonu:+48(63) 280 33 33. Płacić można gotówką lub kartą na miejscu. Przy zapłacie przelewem, prosimy o wcześniejszy kontakt celem potwierdzenia wpływu środków na konto sklepu.

ODWRÓCONE OBCIĄŻENIE PODATKIEM VAT 

 1. Od dnia 1 lipca 2015 r. następujące towary objęte są mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem VAT: 
   - Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy,
   - Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smart fony,
   - Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów.
 2. Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT na towary wskazane w pkt 1 powyżej stosuje się w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: 
   - kupującym jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
   - łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.
 3. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w pkt 1, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.
 4. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w pkt 3, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w pkt 1.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, w przypadku jeśli dotyczy ono towarów wymienionych w pkt 1 w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto, z Klientem skontaktuje się pracownik Iva PiT w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia.
 6. W przypadku jednolitych gospodarczo transakcji spełniających przesłanki opisane w pkt 2, zapłata ceny za towary nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Kupującego, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, które umożliwiają  identyfikację składającego zlecenie płatnicze albo w systemie ratalnym.
 7. W przypadku podlegania danej transakcji mechanizmowi odwróconego obciążenia podatkiem VAT, Iva PiT zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia oryginałów poniżej wymienionych dokumentów w celu wystawienia dokumentu korygującego stawkę VAT: 
  - zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy, że Kupujący jest czynnym podatnikiem VAT – nie starsze niż 14 dni,
  - oświadczenie osoby fizycznej, że jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego z czytelnym podpisem i pieczęcią firmową wraz z numerem rachunku bankowego z którego zostanie dokonana płatność/do którego została przypisana karta,
  - potwierdzenie dokonania płatności.
 8. Evermed.pl weryfikuje, czy Kupujący, o którym mowa w pkt 7, figuruje jako podatnik VAT czynny i w przypadku pozytywnej weryfikacji wystawia korektę faktury do stawki „NP” oraz dokonuje na rzecz Kupującego zwrotu podatku VAT.
 9. W przypadkach transakcji, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w pkt 1, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję, Kupujący zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Iva PiT odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

Najczęściej kupowane

nitrylowe a'100 BLUE

46,44 zł

maseczka jednorazowa 3 warstwy niebieska...

55,85 zł

Peter

ul. Legionów Polskich 8
62-700 Turek
woj. wielkopolskie
NIP: 668-179-53-04

tel. (63) 280 33 33

mail: sklep@evermed.pl

 • Zwrot pieniędzy Zwrot pieniędzy
 • Wymiana wewnątrzsklepowa Wymiana wewnątrzsklepowa
 • Płatność przy dostawie Płatność przy dostawie
 • Bezpłatna dostawa Bezpłatna dostawa
 • W 100% bezpieczna płatność W 100% bezpieczna płatność